web counter

Kąty Goździejewskie Pierwsze, Sulejówek, Województwo mazowieckie, Poland

   
  1  of   

150 000 PLN

By Agent for sale

Available from 15.11.2020

Ładna działka budowlana z pozw. na bud.

Updated: 15.11.2020. Views: 654

ID Ref # 19351


The area of the land/lot:
1500 m2   =   16140 ft²
Description:  W otoczeniu wybudowanych już domków jednorodzinnych. Sprzedający przekaże już gotowy projekt pod budowę domu \"OPAŁEK\".

Poniżej ustalone warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy z przepisów odrębnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni terenu inwestycji
c) szerokość elewacji frontowej: do 11m
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 4,5m
e) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego o kącie nachylenia połaci kątowych od 20 stopni do 45 stopni
f) wysokość głównej kalenicy dachu: do 8,5m.
g) ilość kondygnacji nadziemnych: dwie w tym użytkowe poddasze,
h) dopuszcza się sytuowanie garażu w bryle budynku mieszkalnego.

Pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego \"OPAŁEK\" oraz projektu budynku garażowo-gospodarczego
Dane projektowanego budynku;
powierzchnia zabudowy: 129,90m2
powierzchnia użytkowa; 156,40m2
powierzchnia użytkowa (bez garażu i pomieszczenia gospodarczego): 132,50m2,
powierzchnia całkowita: 178,50m2
Projekt jest dostępny pod linkiem: https://www.dominanta.pl/projekty-domow/opalek

Działka położona jest 1,5 km od Pustelnika, do Szkoły Podstawowej 300 metrów, 37 km do Warszawy, 15,5 km do Sulejówka, 17 km do Mińska Mazowieckiego.

Nie pobieramy wynagrodzenia/prowizji od kupującego, nasze wynagrodzenie pokrywa sprzedający.
Opis otoczenia (lokalnej społeczności)

Działka położona jest 1,5 km od Pustelnika, do Szkoły Podstawowej 300 metrów, 37 km do Warszawy, 15,5 km do Sulejówka, 17 km do Mińska Mazowieckiego.">
Bardzo ładna działka budowlana w Kątach Goździejewskich Pierwszych koło Pustelnika z wydanymi Warunkami Zabudowy oraz z pozwoleniem na budowę. Działka o powierzchni 1500m2 z wylanymi fundamentami w skali \"0\". W drodze jest prąd, bez dostępu do wodociągu (trzeba wybić studnię głębinową, kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
W otoczeniu wybudowanych już domków jednorodzinnych. Sprzedający przekaże już gotowy projekt pod budowę domu \"OPAŁEK\".

Poniżej ustalone warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy z przepisów odrębnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni terenu inwestycji
c) szerokość elewacji frontowej: do 11m
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 4,5m
e) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego o kącie nachylenia połaci kątowych od 20 stopni do 45 stopni
f) wysokość głównej kalenicy dachu: do 8,5m.
g) ilość kondygnacji nadziemnych: dwie w tym użytkowe poddasze,
h) dopuszcza się sytuowanie garażu w bryle budynku mieszkalnego.

Pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego \"OPAŁEK\" oraz projektu budynku garażowo-gospodarczego
Dane projektowanego budynku;
powierzchnia zabudowy: 129,90m2
powierzchnia użytkowa; 156,40m2
powierzchnia użytkowa (bez garażu i pomieszczenia gospodarczego): 132,50m2,
powierzchnia całkowita: 178,50m2
Projekt jest dostępny pod linkiem: https://www.dominanta.pl/projekty-domow/opalek

Działka położona jest 1,5 km od Pustelnika, do Szkoły Podstawowej 300 metrów, 37 km do Warszawy, 15,5 km do Sulejówka, 17 km do Mińska Mazowieckiego.

Nie pobieramy wynagrodzenia/prowizji od kupującego, nasze wynagrodzenie pokrywa sprzedający.
Opis otoczenia (lokalnej społeczności)

Działka położona jest 1,5 km od Pustelnika, do Szkoły Podstawowej 300 metrów, 37 km do Warszawy, 15,5 km do Sulejówka, 17 km do Mińska Mazowieckiego.