web counter

Straszyn, ul. Spokojna 10, Pruszcz Gdański, Województwo pomorskie, Poland

   
  1  of   

999 000 PLN

House for sale

Available from 22.09.2020

Sprzedam dom: Straszyn, ul. Spokojna 10

Updated: 22.09.2020. Views: 985

ID Ref # 19206


Listing type: 
By Owner
Year built: 
2009
Rooms:
4
Number of bathrooms:
2
Garage:
2 cars
Total area:
256 m2   =   2754.56 ft²
The area of the land/lot:
800 m2   =   8608 ft²
Floor number:
1 Floor
Floors total:
1 floors
Description: 
Szanowni Państwo, bądźcie uważni w trakcie oględzin sprzedawanej nieruchomości. Zbycie tego obiektu odbywać się może z naruszeniem zasad uczciwości. Zamieszczony opis nieruchomości nie zawiera informacji o istotnej nieprawidłowości budowlanej obiektu położonego w Straszynie przy ul. Spokojnej 10 w postaci wadliwie wykonanego w trakcie budowy złącza pomiędzy budynkiem głównym i jego częścią tarasową, skutkującej stałymi i intensywnymi przeciekami wody deszczowej i śniegowej do wnętrza obiektu oraz wysokim zawilgoceniem i tym samym osłabieniem i zagrzybieniem elementów konstrukcji budynku. Usunięcie zawilgocenia i zagrzybienia jest konieczne, gdyż stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia osób przebywających i zamieszkujących w budynku.
Weryfikacja faktycznego stanu dopuszczonej nieprawidłowości, jej skutków i istniejącego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców przedmiotowej nieruchomości wymaga powołania rzeczoznawcy w zakresie fundamentów i konstrukcji budowlanych oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu do pomiaru wilgotności i izolacyjności termicznej budynku, a także uzyskania opinii SANEPID-u odnośnie stopnia zagrożenia grzybiczego.
Właściciele nieruchomości mają świadomość istniejącej sytuacji, gdyż uczestniczyli w procesie budowlanym i osobiście odczuwają przez 9 lat skutki istniejącej nieprawidłowości. Pełną wiedzę w tym zakresie powinny posiadać również wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości. Naszym obowiązkiem i powinnością jest zadbanie o to, aby tak się stało.
Przedmiotowa nieprawidłowość nie została zlikwidowana przez właścicieli w okresie użytkowania obiektu i prawdopodobnie nie zostanie przez nich zlikwidowana w przyszłości ze względu na bardzo wysoki koszt związanych z tym prac budowlanych (które mogą sięgać nawet kwot porównywalnych do 1/3 wartości budynku) i ich skomplikowaną sytuację finansową.
Nabywca nieruchomości w każdym przypadku ma 5 lat na wystąpienie przeciwko zbywcy z roszczeniem o usunięcie ujawnionych wad i zapłatę ewentualnego odszkodowania z tego tytułu.
W przypadku zbycia nieruchomości nasze intencje znajdą wyraz w przekazaniu stosownych informacji nowym właścicielom i zapewnieniu im w razie potrzeby usług firmy specjalistycznej (z niezbędnym sprzętem) i rzeczoznawcy oraz opieki prawnej w zakresie wystąpienia z roszczeniem o usunięcie wad i/lub roszczeniem odszkodowawczym za nienależyte wykonanie umowy sprzedaży.
Bądźmy uczciwi i uważni - gdyż ludzie są naprawdę różni …

Z poważaniem, Piotr i Katarzyna K.">
KU PRZESTRODZE!
\"KOT W WORKU\"

Szanowni Państwo, bądźcie uważni w trakcie oględzin sprzedawanej nieruchomości. Zbycie tego obiektu odbywać się może z naruszeniem zasad uczciwości. Zamieszczony opis nieruchomości nie zawiera informacji o istotnej nieprawidłowości budowlanej obiektu położonego w Straszynie przy ul. Spokojnej 10 w postaci wadliwie wykonanego w trakcie budowy złącza pomiędzy budynkiem głównym i jego częścią tarasową, skutkującej stałymi i intensywnymi przeciekami wody deszczowej i śniegowej do wnętrza obiektu oraz wysokim zawilgoceniem i tym samym osłabieniem i zagrzybieniem elementów konstrukcji budynku. Usunięcie zawilgocenia i zagrzybienia jest konieczne, gdyż stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia osób przebywających i zamieszkujących w budynku.
Weryfikacja faktycznego stanu dopuszczonej nieprawidłowości, jej skutków i istniejącego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców przedmiotowej nieruchomości wymaga powołania rzeczoznawcy w zakresie fundamentów i konstrukcji budowlanych oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu do pomiaru wilgotności i izolacyjności termicznej budynku, a także uzyskania opinii SANEPID-u odnośnie stopnia zagrożenia grzybiczego.
Właściciele nieruchomości mają świadomość istniejącej sytuacji, gdyż uczestniczyli w procesie budowlanym i osobiście odczuwają przez 9 lat skutki istniejącej nieprawidłowości. Pełną wiedzę w tym zakresie powinny posiadać również wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości. Naszym obowiązkiem i powinnością jest zadbanie o to, aby tak się stało.
Przedmiotowa nieprawidłowość nie została zlikwidowana przez właścicieli w okresie użytkowania obiektu i prawdopodobnie nie zostanie przez nich zlikwidowana w przyszłości ze względu na bardzo wysoki koszt związanych z tym prac budowlanych (które mogą sięgać nawet kwot porównywalnych do 1/3 wartości budynku) i ich skomplikowaną sytuację finansową.
Nabywca nieruchomości w każdym przypadku ma 5 lat na wystąpienie przeciwko zbywcy z roszczeniem o usunięcie ujawnionych wad i zapłatę ewentualnego odszkodowania z tego tytułu.
W przypadku zbycia nieruchomości nasze intencje znajdą wyraz w przekazaniu stosownych informacji nowym właścicielom i zapewnieniu im w razie potrzeby usług firmy specjalistycznej (z niezbędnym sprzętem) i rzeczoznawcy oraz opieki prawnej w zakresie wystąpienia z roszczeniem o usunięcie wad i/lub roszczeniem odszkodowawczym za nienależyte wykonanie umowy sprzedaży.
Bądźmy uczciwi i uważni - gdyż ludzie są naprawdę różni …

Z poważaniem, Piotr i Katarzyna K.