web counter

Podkupientyn, Sokołów Podlaski, Województwo mazowieckie, Poland

   
  1  of   

63 296 PLN

Lots/Land for sale

Available from 19.09.2020

Działka budowlana z War. Zab, 1376m2

Updated: 19.09.2020. Views: 1542

ID Ref # 19186


Listing type: 
By Agent
The area of the land/lot:
1376 m2   =   14805.76 ft²
Description: 
Do sprzedania bardzo ładna działka budowlana z Warunkami Zabudowy w Podkupientynie (położona niecałe 3 km od Sokołowa Podlaskiego przy drodze wojewódzkiej nr DW-627), w drodze jest prąd, kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, własne ujęcie wody: studnia głębinowa. Działka o powierzchni 1376m2 o wymiarach: szerokość: 34m, długość: 40,60m. Służebność przechodu i przejazdu w drodze.
USTALONE WARUNKI ZABUDOWY
dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Funkcję zabudowy: mieszkalna
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie większa niż 20%,
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie mniejsza niż 50%.
forma architektoniczna i gabaryty zabudowy:
- szerokość elewacji frontowej: 16 m z tolerancją do 20%,
-wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: od 2,5 m do 9,5 m,
geometria dachu:
-układ i kąt nachylenia połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy od 30° do 45°,
-wysokość głównej kalenicy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: od 6 m do 9,5 m,
- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: prostopadły lub równoległy z tolerancją do 5°.

Opis otoczenia (lokalnej społeczności)

Podkupientyn (położony niecałe 3 km od Sokołowa Podlaskiego przy drodze wojewódzkiej nr DW-627)